Zicht-op-Vista-vanaf-brug
View towards the office from the Theo Fransman bridge

Vakmanschap

Vista heeft als multidisciplinair ontwerpbureau veel ervaring met planvorming op het raakvlak van landschap, stedenbouw, infrastructuur, waterbeheer en recreatie. Wij zijn verantwoordelijk voor de inbreng van vakmanschap, inspiratie, creatieve en adequate oplossingen en zorgvuldig uitgevoerd teamwerk. Vista doet er alles aan om de kwaliteit van de te leveren diensten te waarborgen.

Organisatie

Uit ons portfolio blijkt dat we in staat zijn grote en complexe projecten naar grote tevredenheid van klanten uit te voeren. De interne communicatie voor projecten wordt gewaarborgd door middel van regelmatig geplande teambesprekingen en nauwgezette archivering. Parallel wordt middels een actief personeelsmanagement wekelijks de werkbehoefte per project gecontroleerd en zo nodig op capaciteit aangepast. Hierdoor wordt de benodigde personeelsbezetting voor het project steeds gegarandeerd. Verder wordt zowel de tijdsplanning als de kostencontrole van projecten middels het gebruik van hiervoor geschikte software zeker gesteld.

Lidmaatschappen

Vista is als bureau aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsachitecten. Daarnaast zijn alle landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen van het bureau zijn ingeschreven in het architectenregister. Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van de DNR 2005 voor de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur van toepassing.

Register

Vista is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33.273.622, 
De Ruyterkade 5, Postbus 2852, 1000 CW Amsterdam.

colofon