Vista kent een breed palet aan opdrachtgevers. Zoals de overheid, particuliere landgoedeigenaren,  natuurbeschermingsorganisaties en projectontwikkelaars. Wij slaan een brug tussen de wereld van beleid en uitvoering. We brengen partijen bij elkaar. De realisering van projecten is een kwestie van samenwerken. 

Innovatie en Netwerken / Theorievorming Natuurkwaliteit

alterra
   
AM

Nieuw Overbos, Kaap de Goede Hoek, Kloostertuin Bergen, Alverna Klooster Aerdenhout, Eiland van Schalkwijk, Buiten Vennep Rood voor Groen, Gebiedsuitwerking Zwaansbroek, Haarlemmermeer Rood voor Groen


   

Landschapsplan A10 Oost en A1 Diemen Muiden, 9 Ecoducten

arcadis_lang
   
Atelier-Kempe-Thill

Atelier Purmer-Meer

   

9 Ecoducten

BAM-logo
   
Bouwfonds

   

Zwaansbroek

BPF-Bouwinvest
   
Commissie-Hoeksche-Waard

Landschapsontwikkelingsplan Hoeksche Waard, Ruimtelijk Plan Hoeksche Waard, Actieplan Biodiversiteit Hoeksche Waard


   
Cie

Sibeliuspark Oss, Visie Herontwikkeling Noordwijkerduin, Atelier Kempe Thill


   
De-Lijn

Parkstrook Almere Buiten

   
DLG

Parkgebied De Omzoom, Parkgebied De Buitenlanden, Masterplan Genneperhuis


   

Groene onderdoorgangen 'Amstel'

dro-Amsterdam
   

Entree's Duinwatergebied Mijendel, Structuurplan Zuidflank Meijendel

dunea
   

Haalbaarheidsstudie Randmeer Noordoostpolder

ECORYS
   

Gebiedsvisie Linieland

   
FARO

Visie Herontwikkeling Noordwijkerduin


   

Toekomstvisie Pampushout Almere, Parkstrook Almere Buiten, Groen-Blauwe Opgave Almere

gemeente-almere
   
gemeente_amsterdam

Herstructurering Admiraal de Ruijterweg, Sanering Volgermeerpolder, Herinrichtinsplan Wachterliedplantsoen, Groene Onderdoorgangen


   

Kunstgrasvelden Hockyclub Bloemendaal

Bloemendaal
   
gemeente-castricum

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit


   

Scheveningen Town Plan

gemeente-denhaag
   
gemeente-deurne

Inrichtingsplan De Rijtse Vennen


   

Bedrijventerrein A1 Deventer-Gorssel

gemeente-deventer
   
edamvolendam

Beeldkwaliteitsplan 3e Ontsluitingsweg Edam-Volendam


   
Gemeente-Haarlemmermeer

Prijsvraag Park 21, Startdocument Park 21


   
gemeente_hilversum

   
gemeente-Houten

Recreatief Transferium Nieuwe Hollandse Waterlinie


   
gemeente-leiderdorp


   
gemeente-loenen

Stedenbouwkundig Locatie-onderzoek Samenwoonschool Nigtevecht

   

Nieuwegein Galecopperzoom

Gemeente-Nieuwegein
   
gemeente-oss

Sibeliuspark


   
gemeente-rijswijk


   

Natuur- en Recreatieplan Schieveen, Actualisering Regionaal Groenstructuurplan Stadsregio Rotterdam

gemeente-rotterdam
   
gemeente_st-oedenrode

Inrichtingsplan Sint Oedenrode


   
gemeente_sneek


   
gemeente-Houten

Ruimtelijke visie Rijnenburg


   
gemeente-westland

Groenstructuurplan Westland


   
Gemeente-Zaanstad

Parkgebied De Omzoom, Park Rooswijck, Burgermeester In 't Veld Park


   
gemeente_zutphen
   
giesbers-groep

Visie Herontwikkeling Noordwijkerduin


   
HNS

Storylines Waterplan Verkenningen


   

Cultuurhistorische Analyse Dijkverzwaring Abcoude-Voetangelbrug, Handreiking Water en Cultuurhistorie voor Waterschappen, Cultuurhistorisch Landschapsplan Gegeneind


   

CoP Regionale Knooppunten, CoP Rood voor Groen

habiforum
   
het-flevolandschap

Toekomstvisie Pampushout Almere


   

Masterplan Grube Reden, Inrichtingsplan Campus, Inrichtingsplan Bamboebos, Inrichtingsplan Watertuin

Industriekultur-saar
   
Innovatienetwerk

Nieuwe Dorpen voor het Groene Hart, Klimaatpark Groene Hart

   
kontour-vastgoed

   

Landschapsvisie Waterland

Lanschap-Waterland
   

Haarlemmermeerpolder Rood voor Groen

Baljon
   

Groenblauwe Structuur Deltametropool

LNV
   

Routeontwerp A12

Min-Verkeer-en-waterstaat
   

Inventarisatie Groen Wonen, Knopen en Centra in Soorten en Maten

VROM
   

Groene Hoofdstructuur Utrecht, Natte As Zuid-Holland

Natuurmonumenten
   
NL-development

Stedenbouwkundig Plan Oude Vecht


   

Cultuurhistorische Visie Bommelerwaard

Novio-Consult
   
Olaf-Gipser

Prijsvraag Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen


   

Inrichtingsplan Retentiegebied Boven-Dinkel, Haalbaarheidsonderzoek 't Twiske

Oranjewoud
   
PBL

Ontwerpend Onderzoek Klimaatbestendig Nederland


   

Sport- en opleidingscentrum Politie Amsterdam Amstelland

Politie
   
groene-hart

Kwaliteitsatlas Groene Hart, Gebiedsontwikkelingslokaties Groene Hart


   
hart-vd-heuvelrug

Toekomst Vliegbasis Soesterberg, Kaartenatlas Vliegbasis Soesterberg

   
Provincie-Flevoland

Landschappelijk Casco Flevoland, Visualisatie Ruimtelijke Effecten Toekomst Markermeer IJmeer


   

Landschapsontwikkelingsplan Veenkoloniën/Oldambt

Provincie-Groningen
   

Waalbos II, Toekomstmodellen Regionale Natuur- en Landschapseenheden Brabant

Provincie-Noord-Brabant
   
Provincie-Noord-Holland

Visie Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland, Gids Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland

   

Landschapsvisie Provincie Utrecht, Verbindingszone Nieuwe Hollandse Waterlinie, Hart van de Heuvelrug

Provincie-Utrecht
   
Provincie-Zeeland

Gebiedsontwikkeling St. Maartensdijk en omgeving, Stadsrand Ramsburg Middelburg, Adviseurschap Kwaliteitsteam Zeeland


   

Kaart Gebiedsagenda Zuidvleugel, Verkenning Structuurvisie Hof van Delfland, Landgoederenroute Zuid-Holland, Themabijeenkomst 'De TOP 2020', Visie Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland, Gids Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland

Provincie-Zuid-Holland
   

Visie Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland, Gids Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland

   
Holland-Rijnland

Visie Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland, Gids Landgoederenzone Noord- en Zuid-Holland   

Verkenning Dorps Wonen

Regio-Randstad
   

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030, Het Bypasslandschap

Stedendriehoek
   

Regio-Twente

Routevisie A1/A35, Regionaal Structuurplan Twente 2030

   

Goederenspoor Zeeland

resource-analysis
   

Inrichting noodoverloopgebieden Rivierenland


   

Stadsducten


   

Routevisie Schiphol-Amsterdam-Almere, Routevisie A6, Routevisie A9, Landschapsplan A10 Oost en A1 Diemen Muiden

Rijkswaterstaat
   
Roosdom-Tijhuis

Gebiedsuitwerking Zwaansbroek

   

Natuurontwikkeling Kop van Goeree

Royal-Haskoning
   
SAAP

Inrichtingsschets Vaartdijk Assendelft


   

Landschapsonderzoek Duin- en Bollenstreek, Inventarisatierapport Masterplan Landgoederen Leidse Regio


   

Landschapsbeleidsplan Leidse Regio

Samenwerkingsorgaan-Leidse-Regio
   

Landgoederenzone Duivenvoorste en Papenwegse Polder, Inrichtingsschets Praamgracht

Schoutenhuis
   

Visie Linschoten, Uitvoeringsplan de Schrale

Sight
   
staatsbosbeheer
Westflank Haarlemmermeer, Kijkscherm Genneperhuis, Prijsvraag Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen, Groene Buffer tussen Breda en Tilburg, Noordrand Amsterdam, Functie-volgt-peil in het Groene Hart
   
Stadsregio-Arnhem-Nijmegen

Regionaal Plan Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2005-2020

   
Staedion

Visie Herontwikkeling Noordwijkerduin


   

Landschapsplan Zanderij Crailoo, Natuurbrug Zanderij Crailoo, Golfbaan Zanderij Crailoo, Reconstructieplan Naardereng, Bussum Zuid-West, Inrichtingsplan Zanderij Cruysbergen

Gooi-natuur-reservaat
   

Landgoederenzone Duivenvoorste en Papenwegse Polder


   

Ontwerponderzoek regiospecifiek erf in het Groninger wierdengebied

Libau
   
mainport-en-groen

Groenblauw Raamwerk Schipholdriehoek


   

Atelier Purmer-Meer

   

Vervoersprestatie Regionaal NOVEM

Strootman
   

Regionale Structuurvisie Utrecht

Twynstra-en-Gudde
   

Bergermeer 't Lange Rond


   
Waterschap-Rijn-en-IJssel

Cultuurhistorische Verkenning Baakse Beek-Veengoot


   
Ymere

Atelier Purmer-Meer, Gebiedsuitwerking Zwaansbroek