Vista in twee winnende stalprojecten

 kwatrijn

Duurzame, diervriendelijke stallen, die ook nog eens goed passen in het landschap. In het kader van het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) heeft het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven gevraagd hiervoor ideeën te ontwikkelen. Uit 51 ingediende voorstellen zijn drie projecten uitgekozen, die elk een bijdrage krijgen van 480.000 Euro. Op 3 juni ontvingen de drie winnende consortia een cheque van staatssecretaris Sharon Dijksma. Met dit geld moet een eerste prototype van de stal worden gebouwd en het stalsysteem marktklaar gemaakt.

Vista participeert in twee van de drie winnende consortia en heeft het inpassingsconcept ontworpen van zowel de Windstreekstal (voor vleeskuikens) als de Kwatrijnstal (voor melkvee). Mede gezien de maatschappelijke discussie over de zogenaamde ‘megastallen’ was de landschappelijke inpassing een belangrijk aandachtspunt in deze SBIR-ronde. Voormalig Rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes zat daarom in de onafhankelijke beoordelingscommissie van experts.

Zie ook: persberichtprojectpagina kwatrijnwww.kwatrijn.comprojectpagina windstreekwww.windstreek.org

 

'Das Erbe' in Reden

In Garten Reden is de tentoonstelling 'Das Erbe' geopend. Ruim 100 jaar mijnbouw in Saarland! Het tentoonstellingsconcept is ontworpen door de Zwitser Jürg Steiner.

Das-Erbe

 

Grube Reden in jaarboek LS

Het project Grube Reden in opgenomen in het jaarboek voor landschapsarchitectuur en stedenbouw.

Geothermal-use-of-minewater3

Bouw Nieuw Overbos van start

De bouw van het woon- en zorgcomplex Nieuw Overbos in Heemstede is van start gegaan. Het nieuwe complex is ontworpen door Drost + van Veen architecten in Rotterdam in samenwerking met Vista. (foto AM)

News-Start-Overbos

'Licht- und Wasserspiele' in Garten Reden

Licht-und-Wasserspiele-Reden

Foto: G. Wehlack

Watertuin in nieuwe Terra Architectura

News-Terra-Architectura

Fotograaf volgt Watertuin

Fotograaf Christoph M. Frisch volgt de komende jaren de ontwikkelingen in de watertuin van Garten Reden op de voet. Foto's en projectbeschrijvingen zijn te vinden op de website Industriekultur Ansichten.

News-Fotograaf-volgt-Watertuin

Chinees bezoek op de Volgermeer

De Beijing Environment Sanitation Group bezoekt de Volgermeerpolder als onderdeel van een internationale excursie naar innovatieve vuilstort-saneringsprojecten.

Beijing-Volgermeer

 

DenkTank denkt mee met Windstreek

De Nationale DenkTank heeft in december advies uitgebracht over verduurzaming van de voedselketen (www.nationale-denktank.nl) . Een van hun cases was de Windstreek, een nieuwe integraal duurzame stal voor vleeskuikens (www.windstreek.org). De marktkansen worden positief ingeschat. Vista participeert in het consortium dat deze stal ontwikkelt en is verantwoordelijk voor het ontwerp en de landschappelijke inpassing. Het project wordt ondersteund door het SBIR-innovatieprogramma. De bedoeling is om in 2014 een eerste pilotstal te bouwen.

News-Windstreek

Vista verhuist naar de NDSM-Werf

Op dinsdag 20 november 2012 is Bureau Vista verhuisd naar de NDSM-Werf in Amsterdam Noord. Ons nieuwe adres is: TT. Neveritaweg 23, 1033 WB Amsterdam.

NDSMPagina 2 van 3