Vista in winnend team Marker Wadden!

News-Markerwadden-nieuws

Natuurinclusief Bouwen

News-Natuurinclusief-Bouwen

Vista is door de Rijksadviseur voor Landschap en Water gevraagd is om te laten zien wat ‘Natuurinclusief Bouwen’ kan betekenen voor de aanleg van de Noordoostcorridor Brainport Eindhoven. Door middel van ontwerpend onderzoek proberen we inzicht te verkrijgen hoe 'Natuurinclusief Bouwen' gestalte kan krijgen. Dit door een ruimtelijke studie naar de casus, waarbij de civieltechnische aspecten van de opgave worden verbonden met ecologische aspecten.

Vista op de Beijing Design Week

Vista-at-the-BDW

Project Oostvaardersplassen weer in beweging!

Vista heeft opdracht gekregen het landschapsontwerp voor het Oostvaardersveld, als 'landschapsetalage' van de Oostvaardersplassen, te voltooien. Na enige jaren te zijn stilgelegd door de keuzes van het vorige kabinet is nu weer geld beschikbaar gemaakt voor deze ontwikkeling. Het Oostvaardersplassengebied vormt het veelbesproken paradepaard van de Nederlandse natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om een veel groter aantal bezoekers naar het gebied te trekken om haar natuurboodschap aan uit te dragen. Hiervoor is samen met Olaf Gipser een nieuw bezoekerscentrum ontworpen, gepositioneerd in een 'etalagelandschap'. Dit ontwerp zal worden bijgesteld en afgerond en komende winter in basis uitgevoerd. Wanneer voldoende geld beschikbaar komt zullen, over enkele jaren, de recreatieve inrichting en de bouw van het bezoekerscentrum zelf volgen.

Uitwerking-oostvaardersveld

Verkiezing Groene Hart West

Provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, ANWB en Servicenet Nationale Landschappen ondersteunen ondernemers in het opzetten van business cases op het gebied van recreatie en toerisme. Vista hielp vijf ondernemers met het opstellen van een business case, onder meer voor een kaasmuseum, een verkooppunt van streekproducten en een ontvangstplek bij een historische windmolen. Wie de meeste ‘likes’ krijgt op zijn facebook pagina voor zijn business case krijgt een prijs van de ANWB. Voor de uitvoering wordt een ‘gebiedsdeal’ voorbereid. Zie ook: www.groenehartwest.nl.

New-Verkiezing-Groene-Hart-West

Windstreek op het Food Film Festival 2014

News-Windstreek

Opening brug Randpark Beverwaard te Rotterdam

Op donderdag 27 juni 2013 openen wethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte) en Wouter Boonzaaijer (portefeuillehouder Buitenruimte van deelgemeente IJsselmonde) de eerste van zestien nieuwe duurzame voetgangers- en fietsersbruggen in het Randpark Beverwaard te Rotterdam. Het ontwerp is van Olaf Gipser en Vista.

Brug-rotterdam

Yifang Vista Beijing

News-Office-Yifang-Vista

De afgelopen drie jaar heeft Vista op actieve wijze de Chinese markt verkend. Zeven projecten verspreid liggend over het Chinese vasteland hebben geleid tot het openen van een projectbureau in Beijing. Het bureau is gelegen aan de rand van het Yuyuantanpark net binnen de derde ring van Beijing.

Clove Valley Resort Beijing in aanbouw

Construction-Clove-Valley

Vista leidt ontwerpsessies 'Oeverdijk'

Als onderdeel van de dijkversterking Hoorn-Amsterdam heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuw type dijk voorgesteld, de oeverdijk. Dit is een lage brede dijk die voor de oude dijk wordt gelegd. Zo kan dit cultuurhistorische monument worden gespaard en vervangen door een flexibele en daarmee zeer duurzame nieuwe waterkering. Dit is een ingrijpende toevoeging in het kustlandschap, maar biedt vele kansen op meekoppeling van natuur en recreatie en vormt feitelijk nieuwe cultuurhistorie. Om hierover met de juiste diepgang na te denken is samen met Provincie Noord Holland een serie ontwerpsessies met deskundigen en betrokkenen opgezet. Het resultaat, een inspiratieboek met denklijnen, randvoorwaarden en ideeën verbeeld in ruimtelijke schetsen, moet de aanzet vormen tot een integraal dijkontwerp.

OeverdijkPagina 1 van 3