Clove Valley Resort in aanbouw

Construction-Clove-Valley

Vista leidt ontwerpsessies 'Oeverdijk'

Als onderdeel van de dijkversterking Hoorn-Amsterdam heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuw type dijk voorgesteld, de oeverdijk. Dit is een lage brede dijk die voor de oude dijk wordt gelegd. Zo kan dit cultuurhistorische monument worden gespaard en vervangen door een flexibele en daarmee zeer duurzame nieuwe waterkering. Dit is een ingrijpende toevoeging in het kustlandschap, maar biedt vele kansen op meekoppeling van natuur en recreatie en vormt feitelijk nieuwe cultuurhistorie. Om hierover met de juiste diepgang na te denken is samen met Provincie Noord Holland een serie ontwerpsessies met deskundigen en betrokkenen opgezet. Het resultaat, een inspiratieboek met denklijnen, randvoorwaarden en ideeën verbeeld in ruimtelijke schetsen, moet de aanzet vormen tot een integraal dijkontwerp.

Oeverdijk

'Licht- und Wasserspiele' in Garten Reden

Licht-und-Wasserspiele-Reden

Foto: G. Wehlack

Watertuin in nieuwe Terra Architectura

News-Terra-Architectura

Vista op de Beijing Design Week

Vista-at-the-BDW

Project Oostvaardersplassen weer in beweging!

Vista heeft opdracht gekregen het landschapsontwerp voor het Oostvaardersveld, als 'landschapsetalage' van de Oostvaardersplassen, te voltooien. Na enige jaren te zijn stilgelegd door de keuzes van het vorige kabinet is nu weer geld beschikbaar gemaakt voor deze ontwikkeling. Het Oostvaardersplassengebied vormt het veelbesproken paradepaard van de Nederlandse natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om een veel groter aantal bezoekers naar het gebied te trekken om haar natuurboodschap aan uit te dragen. Hiervoor is samen met Olaf Gipser een nieuw bezoekerscentrum ontworpen, gepositioneerd in een 'etalagelandschap'. Dit ontwerp zal worden bijgesteld en afgerond en komende winter in basis uitgevoerd. Wanneer voldoende geld beschikbaar komt zullen, over enkele jaren, de recreatieve inrichting en de bouw van het bezoekerscentrum zelf volgen.

Uitwerking-oostvaardersveld

Chinees bezoek op de Volgermeer

De Beijing Environment Sanitation Group bezoekt de Volgermeerpolder als onderdeel van een internationale excursie naar innovatieve vuilstort-saneringsprojecten.

Beijing-Volgermeer

 

Opening brug Randpark Beverwaard te Rotterdam

Op donderdag 27 juni 2013 openen wethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte) en Wouter Boonzaaijer (portefeuillehouder Buitenruimte van deelgemeente IJsselmonde) de eerste van zestien nieuwe duurzame voetgangers- en fietsersbruggen in het Randpark Beverwaard te Rotterdam. Het ontwerp is van Olaf Gipser en Vista.

Brug-rotterdam

Vista in twee winnende stalprojecten

 kwatrijn

Duurzame, diervriendelijke stallen, die ook nog eens goed passen in het landschap. In het kader van het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) heeft het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven gevraagd hiervoor ideeën te ontwikkelen. Uit 51 ingediende voorstellen zijn drie projecten uitgekozen, die elk een bijdrage krijgen van 480.000 Euro. Op 3 juni ontvingen de drie winnende consortia een cheque van staatssecretaris Sharon Dijksma. Met dit geld moet een eerste prototype van de stal worden gebouwd en het stalsysteem marktklaar gemaakt.

Vista participeert in twee van de drie winnende consortia en heeft het inpassingsconcept ontworpen van zowel de Windstreekstal (voor vleeskuikens) als de Kwatrijnstal (voor melkvee). Mede gezien de maatschappelijke discussie over de zogenaamde ‘megastallen’ was de landschappelijke inpassing een belangrijk aandachtspunt in deze SBIR-ronde. Voormalig Rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes zat daarom in de onafhankelijke beoordelingscommissie van experts.

Zie ook: persberichtprojectpagina kwatrijnwww.kwatrijn.comprojectpagina windstreekwww.windstreek.org

 

'Das Erbe' in Reden

In Garten Reden is de tentoonstelling 'Das Erbe' geopend. Ruim 100 jaar mijnbouw in Saarland! Het tentoonstellingsconcept is ontworpen door de Zwitser Jürg Steiner.

Das-Erbe

 Pagina 1 van 2